subhagghosh

Subhag Ghosh Algo Version for #banknifty

#banknifty algorithmic trading :-

The strategy is based on moving average and work best on #banknifty 1 hour time frame, you are adjust the time frame based on your comfort.

The source code is open for you to add additional logic and you can use other indicators for active filtering.

This algo can be used in conjugation with the other trend indicator.

You can use web hook to automate the whole trading setup.

The strategy tester can be used to validate the performance.

Any Questions, pls post it on comment section.

You can save this script under favourite or copy paste it under your my scripts.

Regards,
SG

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?