loxx

One-Sided Gaussian Filter w/ Channels [Loxx]

loxx Premium Uppdaterad   
One-Sided Gaussian Filter w/ Channels is a Gaussian Moving Average that is calculated using a Fibonacci weighting function. Keltner channels have been added to show zones of exhaustion. A better name would be "Half Gaussian bell weighted" or "Half normal distribution weighted" indicator, since the weights for calculation of the average (similar to linear weighted average) are taken from a normal distribution curve like function--but only the half of the curve is used for calculation.

Information of the Gaussian distribution can be found here : https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_dis... and once you take a look at the standard normal distribution curve, it will be much clearer what is exactly done in this indicator.

After the Gaussian Filter is applied to the source input, an Ehlers' 2-Pole Super Smoother is applied to reduce noise without significant lag.

Included:
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
Release Notes: Small updates, and fixes
Release Notes: Unrestricted levels ingest.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?