tradingcube

TradingCube : Moving Average : Data table

tradingcube Premium Uppdaterad   
Plots moving average both EMA as well as SMA on Multiple timeframes at once in a Tabular Format
for rapid indication of momentum shift as well as slower-moving confirmations.

Displays EMA / SMA 5 8, 13, 21,34,55,89,100,200,400 by default as well as provide the users the flexibility to choose the timeframe as per their set up.
Release Notes:
Trend Color Fix.
Release Notes:
*MTF - Multi Time Frame Option Added.
Release Notes:
Adding Option to Change Display position of Table.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?