myselfbtc

fomo bitcoin Bollinger Bands

this just take the normal BB, this use top and low instead of close

if the cripto markets are open 24/7 does the market really have a close ?

and also lower the 20 bars to 10


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// cripto moves to much to use close so it use high and low
study(shorttitle="BBB", title="bitcoin Bollinger Bands", overlay=true)
length = input(10, minval=1)
src = input(high, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
p1 = plot(upper, color=blue)

src1 = input(low, title="Source")
mult1 = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis1 = sma(src1, length)
dev1 = mult1 * stdev(src1, length)

lower1 = basis - dev
p2 = plot(lower1, color=blue)
fill(p1,p2)