cheatcountry

McClellan Oscillator [CC]

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The McClellan Oscillator was created by Sherman and Marian McClellan and it is essentially a MACD of the advancing and declining symbols of the day and is best used as a comparison with the biggest stocks such as my example Apple but that is just my opinion. I pulled the symbol names from a Trading View blog so I'm not 100% sure if they are accurate so please let me know if I'm wrong. Buy when the indicator is over 0 and sell when it falls below 0 but keep in mind that these values are for the market itself and not the individual symbol.

This was a special request so let me know if you would like me to publish more scripts or if you want something custom done!

Note: I'm republishing this because the original script couldn't be found in searches so this will fix that.
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?