Koalems

Library_Smoothers

Koalems Uppdaterad   
Library "Library_Smoothers"

CorrectedMA(Src, Len )
  CorrectedMA The strengths of the corrected Average (CA) is that the current value of the time series must exceed a the current volatility-dependent threshold, so that the filter increases or falls, avoiding false signals when the trend is in a weak phase.
  Parameters:
    Src
    Len
  Returns: The Corrected source.

EHMA(src, len )
  EMA Exponential Moving Average .
  Parameters:
    src: Source to act upon
    len
  Returns: EMA of source

FRAMA(src, len , FC , SC )
  FRAMA Fractal Adaptive Moving Average
  Parameters:
    src: Source to act upon
    len: Length of moving average
    FC: Fast moving average
    SC: Slow moving average
  Returns: FRAMA of source

Jurik(src, length, phase, power)
  Jurik A low lag filter
  Parameters:
    src: Source
    length: Length for smoothing
    phase: Phase range is ±100
    power: Mathematical power to use. Doesn't need to be whole numbers
  Returns: Jurik of source

SMMA(src, len )
  SMMA Smoothed moving average . Think of the SMMA as a hybrid of its better-known siblings — the simple moving average ( SMA ) and the exponential moving average ( EMA ).
  Parameters:
    src: Source
    len
  Returns: SMMA of source

SuperSmoother(src, len )
  SuperSmoother
  Parameters:
    src: Source to smooth
    len
  Returns: SuperSmoother of the source

TMA(src, len )
  TMA Triangular Moving Average
  Parameters:
    src: Source
    len
  Returns: TMA of source

TSF(src, len )
  TSF Time Series Forecast. Uses linear regression .
  Parameters:
    src: Source
    len
  Returns: TSF of source

VIDYA(src, len )
  VIDYA Chande's Variable Index Dynamic Average . See www.fxcorporate.com/...NOTFIFO/i_Vidya.html
  Parameters:
    src: Source
    len
  Returns: VIDYA of source

VAWMA(src, len , startingWeight, volumeDefault)
  VAWMA = VWMA and WMA combined. Simply put, this attempts to determine the average price per share over time weighted heavier for recent values. Uses a triangular algorithm to taper off values in the past (same as WMA does).
  Parameters:
    src: Source
    len: Length
    startingWeight
    volumeDefault: The default value to use when a chart has no volume .
  Returns: The VAWMA of the source.

WWMA(src, len )
  WWMA Welles Wilder Moving Average
  Parameters:
    src: Source
    len
  Returns: The WWMA of the source

ZLEMA(src, len )
  ZLEMA Zero Lag Expotential Moving Average
  Parameters:
    src: Source
    len
  Returns: The ZLEMA of the source

SmootherType(mode, src, len , fastMA, slowMA, offset, phase, power, startingWeight, volumeDefault, Corrected)
  Performs the specified moving average
  Parameters:
    mode: Name of moving average
    src: the source to apply the MA type
    len
    fastMA: FRAMA fast moving average
    slowMA: FRAMA slow moving average
    offset: Linear regression offset
    phase: Jurik phase
    power: Jurik power
    startingWeight: VAWMA starting weight
    volumeDefault: VAWMA default volume
    Corrected
  Returns: The MA smoothed source
Versionsinformation:
v2
Code 9
Versionsinformation:
v3, 10
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.