ChrisMoody

CM_RSI Plus EMA

RSI with EMA Signal Created By Request For @motcha1


@motcha1 Requested the RSI with EMA Signal.

A Larry Williams Follower who says it's a Great

Entry Signal when RSI Crosses EMA When VIX

Is Showing A Potential Bottom. Looks Good!!!

Link to Lower Indicator CM_Williams_Vix_Fix

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by Chris Moody on 8/8/2014 by Request for motcha1
//RSI Indicator with EMA of RSI for Signal
//Great Confirrming Signal for CM_Williams_Vix_Fix https://www.tradingview.com/v/og7JPrRA/
study(title="CM_RSI_EMA", shorttitle="CM_RSI_EMA_", overlay=false)
src = close, 
len = input(20, minval=1, title="RSI Length")
len2 = input(10, minval=1, title="EMA of RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
emaRSI = ema(rsi,len2)

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=3, color=silver)
plot(emaRSI, title="EMA of RSI", style=circles, linewidth=2, color=red)
band1 = hline(80, title="Upper Line", linestyle=dashed, linewidth=3, color=red)
band0 = hline(20, title="Lower Line", linestyle=dashed, linewidth=3, color=lime)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)