zzzcrypto123

Supertrend Screener Panel

Script to display Supertrend trend state of 8 different securities in a panel. Timeframe & Tickers which are to be displayed can be configured from settings.

Part of code is from the ADX DI Monitoring Panel script by u/wugamlo with his permission. Thanks to him for that and do please check out his work also.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?