Daveatt

Best Volatility Calculator (Multi Instruments)

Hello traders

A bit of context

Definition: Volatility is defined as the close of current candle - close of the previous N candle

This is an alternative version of my Best Volatility Calculator
The other version is displayed on a panel below. This one overlays on the chart using the "overlay=true" setting

This indicator shows the average volatility , of last N Periods, for the selected time frames and for 2 selected instruments.

You can select up to 2 timeframes with this version

Presented as Currency, Pip, percentage labels in a panel below.
Will calculate in real-time only for the current instrument on the chart.

The indicator is coded to not be repainting

Example

In the indicator screenshot, I used a lookback period of 1.
That compares the current candle close versus the previous one for the daily and weekly timeframe

Showing how the results look like using FOREX instruments (where using the PIPS labels make more sense than with cryptocurrency assets)


Best regards
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: https://best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?