dman103

High Low Rate Of Change

An experimental indicator using Pine Script Arrays. The indicators measures the rate of change of the highest highs and lowest lows. I call it the "High Low Rate of Change".
The H/L Rate of Change indicator finds the delta between the current highest high and previous highest high and after some filtering places these values into an array.
Same goes for the lowest lows.
In the end Sum it all up into the Histogram with optional smoothing using Exponential moving average ( EMA ).

==Colors==
Green: Up Trending.
Light Green: Weakening up trend.
Red: Down Trending.
Light Red Weakening Down Trending.

==Notes==
Bar colors are disabled by default.
Supports EMA smoothing (enabled by default).
Like if you Like and Enjoy!
Follow up for upcoming indicators: https://www.tradingview.com/u/dman103/#p...

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Pivot Points Algo signals on Youtube https://www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?