RicardoSantos

Function Linear Decay V1

EXPERIMENTAL:
(accidentje) added example for exponential decay/growth.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study(title='Function Linear Decay V1', shorttitle='F', overlay=true)
window = input(100)
//rate = input(0.01)
f_linear_decay(_base_rate, _event_value, _n_since_event)=>_event_value + _base_rate * _n_since_event

h_value = na(h_value[1]) ? high : high >= highest(window) ? high : h_value[1]
l_value = na(l_value[1]) ? low : low <= lowest(window) ? low : l_value[1]

h_bar = na(h_bar[1]) ? n : change(h_value) != 0 ? n : h_bar[1]
l_bar = na(l_bar[1]) ? n : change(l_value) != 0 ? n : l_bar[1]

range = h_value - l_value
n_h_bars = pow(n-h_bar, 2)
n_l_bars = pow(n-l_bar, 2)

decay01 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.1, h_value, n_h_bars))
decay02 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.05, h_value, n_h_bars))
decay03 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.025, h_value, n_h_bars))
decay04 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.01, h_value, n_h_bars))
decay05 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.005, h_value, n_h_bars))
decay06 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.0025, h_value, n_h_bars))
decay07 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.001, h_value, n_h_bars))
decay08 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.0005, h_value, n_h_bars))
decay09 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.00025, h_value, n_h_bars))
decay10 = max(l_value, f_linear_decay(0-range*0.0001, h_value, n_h_bars))
growth01 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.1, l_value, n_l_bars))
growth02 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.05, l_value, n_l_bars))
growth03 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.025, l_value, n_l_bars))
growth04 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.01, l_value, n_l_bars))
growth05 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.005, l_value, n_l_bars))
growth06 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.0025, l_value, n_l_bars))
growth07 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.001, l_value, n_l_bars))
growth08 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.0005, l_value, n_l_bars))
growth09 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.00025, l_value, n_l_bars))
growth10 = min(h_value, f_linear_decay(0+range*0.0001, l_value, n_l_bars))

plot(l_value, style=circles, color=gray, linewidth=1, transp=0)
plot(decay01, color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(decay02, color=black, linewidth=1, transp=10)
plot(decay03, color=black, linewidth=1, transp=20)
plot(decay04, color=black, linewidth=1, transp=30)
plot(decay05, color=black, linewidth=1, transp=40)
plot(decay06, color=black, linewidth=1, transp=50)
plot(decay07, color=black, linewidth=1, transp=60)
plot(decay08, color=black, linewidth=1, transp=70)
plot(decay09, color=black, linewidth=1, transp=80)
plot(decay10, color=black, linewidth=1, transp=90)

plot(h_value, style=circles, color=gray, linewidth=1, transp=0)
plot(growth01, color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(growth02, color=black, linewidth=1, transp=10)
plot(growth03, color=black, linewidth=1, transp=20)
plot(growth04, color=black, linewidth=1, transp=30)
plot(growth05, color=black, linewidth=1, transp=40)
plot(growth06, color=black, linewidth=1, transp=50)
plot(growth07, color=black, linewidth=1, transp=60)
plot(growth08, color=black, linewidth=1, transp=70)
plot(growth09, color=black, linewidth=1, transp=80)
plot(growth10, color=black, linewidth=1, transp=90)

Kommentarer