Noldo

Noldo Blockchain Cryptocurrency Indicator


Hello, this script has the same logic as Noldo CFTC COT Forex Indicator :


And Noldo CFTC COT Commodities Indicator :


*
Script briefly calculates the period length between two signals of Pivot Reversal Strategy when new signal arrives and allows us to see relative Blockchain data and price changes of Major Cryptocurrencies over that automatic length.

This saves us from the hassle and time wasting of searching for a reference point.


Usage

  • It only works on 1W graphics.
  • ICOT data are pulled via Quandl

NOTE :
Since blockchain data is very votalile, 7-day ema values ​​are adjusted to take into account.

Regards.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?