RogerPid

DeMark Indicators - modified version.

DeMark Indicators - modified version.
By Roger Pid
Contains the traditional 13, combination 13, and aggressive 13 countdown indicators with setup trend lines .

The logic contained herein is a modified version of the orginal work of Tom DeMark as specified in the following publication:
http://practicaltechnicalanalysis.blogsp...

The programming herein is based on the original Pine Script work of Jan WillemDe Korver found here:

and enhanced by Roger Pid.

Please consider a donation if you find the effort required to bring you this program useful.

BTC: 1NuKcBVz8Yn3Zx2hJTzj51tVyhyxCPNgaU
ETH: 0x570CB2efceD4cF49Ddd4F0819eA43691d5a9E77C
LTC: LQUyXtYtaYqp6rJBHSLowPHvFs3rYbiYqL

The source code for this program is free for distribution under the following guidelines and must not be hidden
https://creativecommons.org/licenses/by/...
Release Notes: Added Buy and Sell indicators
Release Notes: v3 - Perfected setup 9 arrows will be red and green and unperfected will be orange.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?