hikmetsezen

HEG 7-25-99 Average Entry Strategy v3

HEG 7-25-99 Average Entry Strategy icin versiyon 3, kod herkes icin aciktir.

The version 3 for HEG 7-25-99 Average Entry Strategy with open code.


eski versiyonu/old version:


“HEG 7-25-99 Average Entry Strategy” is developed for daily period and alt-coins.

The “BUY” signal shows up when the fast average (default SMA-7) is above the slow average (default SMA-25), and the current close price is lower than the long average (default SMA-99) but it is still higher than 0.9 times of the long average.

So Buy condition: “SMA-99 > price > SMA-7 > SMA-25” and “price > 0.9*SMA-99”

The conditions could be modified as desired.

The strategy is developed by HEG (@HEG__ on twitter )
//// Turkish ////

HEG 7-25-99 ortalama giris sistemi gunluk grafikte alt-koinler icin gelistirilmistir.

“AL” sinyali 7-periyotlu basit ortalama 25-periyotlu basit ortalamanin uzerinde ve kapanis fiyati 99-periyotlu basit ortalamanin altinda ama hala bu ortalamanin yuzde 90’ninin uzerindeyken cikar.

Al kosulu: “SMA-99 > kapanis fiyat > SMA-7 > SMA-25” ve “kapanis fiyat > 0.9*SMA-99”

Kosullar istege gore ayarlanabilinir.

Bu strateji HEG (@HEG__ twitter ) tarafindan gelistirilmistir.

HikmetSezen

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?