ironpark

TableBuilder

ironpark Uppdaterad   
Library "TableBuilder"
A helper library to make it simpler to create tables in pinescript

This is a simple table building library that I created because I personally feel that the built-in table building method is too verbose. It features chaining methods and variable arguments.

There are many features that are lacking because the implementation is early, and there may be antipatterns because I am not familiar with the runtime behavior like pinescript. If you have any comments on code improvements or features you want, please comment :D
Versionsinformation:
v2

Font, Align and Size features implemented in Row/Cell object

Width(this, width)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    width
  Returns: Row

Height(this, height)
  Change the height of all cells in that row
  Parameters:
    this
    height
  Returns: Row

Font(this, text_font_family)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    text_font_family
  Returns: Row

AlignH(this, halign)
  Change the horizontal align of all cells in that row
  Parameters:
    this
    halign
  Returns: Cell

AlignV(this, valign)
  Change the vertical of all cells in that row
  Parameters:
    this
    valign
  Returns: Cell

업데이트됨
Size(this, width, height)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    width
    height
  Returns: Row
Versionsinformation:
More useful example code
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.