bulllegacy

CPR PRICE ACTION TODAY AND TOMMOROW

This script is based on the Secret of Pivot Boss book by Frank Ochoa. Suitable for Intraday Trading.

You can view the Daily timeframe CPR / support/resistance .
You can view the Weekly timeframe CPR / support/resistance .
You can view the Monthly timeframe CPR / support/resistance .

You can also view Previous Day High/Low.
You can also view Previous Week High/Low.
You can also view Previous Month High/Low.

You can also turn it on/off as per your wish.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?