miguefinance

Global (World) Monetary Supply M2 (measured in USD)

miguefinance Uppdaterad   
This is the Global Monetary Supply M2 of the richest and most populous countries that have info from at least 2008

It is measured in USD (converting the M2 of each of the countries respective currencies and virtually converting them into USD)

This is less than the global liquidity as it does not include the countries' assets in other currencies (on their balance sheets), it only focuses on the monetary supply of each of the countries own currencies.
Versionsinformation:
Introduced Human Readable Labels

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?