aashish2137

Nifty Volume profile + VWAP + EMA

The script picks up nifty stocks with their current respective weights and plots a Volume Weighted Average Price line along with 2 EMAs and an alert when the EMAs cross over.

You can customize the script for EMA lengths and to remove alert. Basic utility of the script is to analyse volumes driving the Nifty 50 index.

Credits to @daytraderph and his script (Custom Volume ) who's code I used to build this script. Also thanks to my friend @Varun who helped me code it.
Release Notes: Update 28-Jun-2020

1. Updated constituent entity weights as per latest available on NSE website

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?