RicardoSantos

MarkovAlgorithm

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
Library "MarkovAlgorithm"
Markov algorithm is a string rewriting system that uses grammar-like rules to operate on strings of
symbols. Markov algorithms have been shown to be Turing-complete, which means that they are suitable as a
general model of computation and can represent any mathematical expression from its simple notation.
~ wikipedia
.
reference:
en.wikipedia.org/wiki/Markov_algorithm
rosettacode.org/wiki...e_a_Markov_algorithm

parse(rules, separator)
  Parameters:
    rules (string)
    separator (string)
  Returns: - `array<rule> _rules`: List of rules.
---
Usage:
- `parse("|0 -> 0||\n1 -> 0|\n0 -> ")`

apply(expression, rules)
  Aplies rules to a expression.
  Parameters:
    expression (string): `string`: Text expression to be formated by the rules.
    rules (rule): `string`: Rules to apply to expression on a string format to be parsed.
  Returns: - `string _result`: Formated expression.
---
Usage:
- `apply("101", parse("|0 -> 0||\n1 -> 0|\n0 -> "))`

apply(expression, rules)
  Parameters:
    expression (string)
    rules (string)
  Returns: - `string _result`: Formated expression.
---
Usage:
- `apply("101", parse("|0 -> 0||\n1 -> 0|\n0 -> "))`


rule
  String pair that represents `pattern -> replace`, each rule may be ordinary or terminating.
  Fields:
    pattern (series string): Pattern to replace.
    replacement (series string): Replacement patterns.
    termination (series bool): Termination rule.
Versionsinformation:
v2 minor update.
Versionsinformation:
Fix logger version.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.