NeoButane

2020 March 27 .BXBT Index

NeoButane Premium Uppdaterad   
As described here:
https://www.bitmex.com/app/index/.BXBT_N...
https://blog.bitmex.com/q2-2020-index-we...

With itBit's weight given to \Gemini because it currently is not on TradingView and they're both small NY based exchanges.

BITSTAMP: 24.86%
BITTREX: 2.53%
COINBASE: 44.98%
GEMINI: 7.41%
KRAKEN: 20.22%

BITSTAMP:BTCUSD^0.2486*BITTREX:BTCUSD^0.0253*COINBASE:BTCUSD^0.4498*GEMINI:BTCUSD^0.0741*KRAKEN:XBTUSD^0.2022

Intended for use with volume based indicators because BitMEX's indices do not include volume data.
Release Notes: For use with VWAP Periodic:
Change src = hlc3 to src = input(hlc3) to allow selecting a different price source.

My published indicators: https://www.tradingview.com/u/NeoButane/#published-scripts

Sorry if I haven't replied to your message yet, I'm a bit backlogged :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?