kevinmck100

Boom Hunter + Hull Suite + Volatility Oscillator Strategy

TRADE CONDITIONS

Long entry:
  • Boom Hunter (leading indicator): Trigger line crosses over Quotient 2 line (white cross over red)
  • Hull Suite (trend confirmation): Price closed above hull suite line and hull suite is green (represented by horizontal line at -10 in strategy pane)
  • Volatility Oscillator ( volatility confirmation): Volatility spike trigger line is above upper band (represented by horizontal line at -30 in strategy pane)


Short entry:
  • Boom Hunter (leading indicator): Trigger line crosses under Quotient 2 line (white cross under red)
  • Hull Suite (trend confirmation): Price closed below hull suite line and hull suite is red (represented by horizontal line at -10 in strategy pane)
  • Volatility Oscillator ( volatility confirmation): Volatility spike trigger line is below lower band (represented by horizontal line at -30 in strategy pane)

Risk management:
Each trade risks 3% of account (configurable in settings)
SL size determined by swing low/high of previous X candles (configurable in settings) or 1 ATR if swing is less than 1 ATR
TP is calculated by Risk:Reward ratio (configurable in settings)

TIPS

Timeframe: I have found good results running on BTC /USDT 5M chart

Note: To help visual identification of trade entries and exits you may wish to add the Hull Suite and Volatility Oscillator to the chart separately. It was not possible to display them in a clear way within a single panel for the strategy. Make sure you set the settings of the auxiliary indicators to match what is in the settings of this indicator if you do decide to add them.

CREDITS
Boom Hunter Pro by veryfid
Hull Suite by InSilico
Volatility Oscillator by veryfid
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?