dinhchien

[USDCHF-USDCAD] H1 Predict signal DinhChienFX's [2 orders]

Identify trend:
 • 4 EMAS 50-100-150-200:
  - Uptrend: ema: 50 > 100 > 150 > 200
  - Downtrend: ema: 50 < 100 < 150 < 200
 • Pivot:
  - Left: 15 candles
  - Right: 15 candles.
  - Uptrend: Higher low - Higher High
  - Downtrend: Lower Low - Lower High.
 • Keltner Channel:
  - Uptrend: Candle crosses Upper 2.
  - Downtrend: Candlestick crosses the Lower 2 line.
Strong trend according to ADX indicator:
- DI: 9
- Smooth: 9
- ADX: 38
Order entry point:
- Buy: Upper Keltner
- Sell Lower Keltner
Take Profit/Stop Loss: atr (20) x2 = Height of Keltner channel from Lower to Upper line.

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta dinhchien för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Författaren till detta skript kan inte längre ge åtkomst till det. Begär inte åtkomst.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.