SM_Scalper

"Kingen"

SM_Scalper Uppdaterad   
This is a ATR Trend indicator.

The indicator shows direction in the market (Bull/Bear). And it shows potential "pullbacks" and resistens in the market!
Versionsinformation:
Overlay Update
Versionsinformation:
Performance Update
Versionsinformation:
Below Chart Update
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?