capissimo

Support and Resistance Levels (v.3)

capissimo Uppdaterad   
Support and Resistance Levels augmanted and reprocessed

Description:

This is an augmented version of my earlier script that can be found here:
This time it features zigzag and channel lines, signal generation and filtering and performance testing. Signal generation and filtering procedures are used only for performance testing, not for the actual labelling. The labelling is governed by zigzag logic.
Release Notes: Added Doji module.
Release Notes: Added alerts.
Release Notes: Minor fix.
Release Notes: Minor fix.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?