boitoki

Heikinashi

boitoki Uppdaterad   
Library "Heikinashi"
This library calculates "Heikinashi".

calc(_o, _h, _l, _c, _my_close)
  This function calculates "Heikinashi".
  Parameters:
    _o: open
    _h: high
    _l: low
    _c: close
    _my_close: Specify if you want to force only the closing price to a real value.
  Returns: TODO: add what function returns
Versionsinformation:
v2
Added sample code for multiple averaged heikinashi.
Versionsinformation:
v3

Added:
calcFor(_o, _h, _l, _c, _close_type, _times)
  This function calculates "Heikinashi".
  Parameters:
    _o: open
    _h: high
    _l: low
    _c: close
    _close_type: Sets the calculation method to be used for the closing price.
    _times: Sets how many times to average.(min:1, max:10)
  Returns: TODO: add what function returns

Updated:
calc(_o, _h, _l, _c, _close_type)
  This function calculates "Heikinashi".
  Parameters:
    _o: open
    _h: high
    _l: low
    _c: close
    _close_type: Sets the calculation method to be used for the closing price.
  Returns: TODO: add what function returns
Versionsinformation:
v4
Performance Improvement
Versionsinformation:
v5
Bug fixed.

Added:
calcFor_v1(_o, _h, _l, _c, _close_type, _times)
  This function calculates "Heikinashi".
  Parameters:
    _o: open
    _h: high
    _l: low
    _c: close
    _close_type: Sets the calculation method to be used for the closing price.
    _times: Sets how many times to average.(min:1, max:10)
  Returns: TODO: add what function returns
Versionsinformation:
v6
Added the source types "ohlc4 smoothed".
Versionsinformation:
v7

Removed:
calcFor_v1(_o, _h, _l, _c, _close_type, _times)
  This function calculates "Heikinashi".
Versionsinformation:
v8
revert v1

Added:
calcFor_v1(_o, _h, _l, _c, _close_type, _times)
  This function calculates "Heikinashi".
  Parameters:
    _o (float): open
    _h (float): high
    _l (float): low
    _c (float): close
    _close_type (string): Sets the calculation method to be used for the closing price.
    _times (int): Sets how many times to average.(min:1, max:10)
  Returns: TODO: add what function returns
Versionsinformation:
v9

Added:
f_heikinashi_close(_type, _o, _h, _l, _c)
  Parameters:
    _type (string)
    _o (float)
    _h (float)
    _l (float)
    _c (float)
Versionsinformation:
v10

calcfor algo improved.

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.