dgmoon

Ultimate Moving Average Bands [CC+RedK] Mod [DM]

dgmoon Uppdaterad   
Greetings colleagues
I share here the bands created by CC and RedK
I've added the second band with his multiplier.
Also, to the same band an amplifier was coded so that it has its individual sample length.
Some visual aspects were changed such as the color of the bands and the moving average, as well as its thickness to be softer visually.
The work is not finished I gave it a spin at the expense of raining some idea. 😉

Original Authors and References:
CheatCountry

RedKTrader
https://www.tradingview.com/u/RedKTrader/
Release Notes: Minor changes
Updated log
+ Info Adde log switch for log scale charts ;-)
Enjoy"
Release Notes: Minor changes:
comparaison with default values.
Release Notes: Minor Changes
Min length decrease 1 day, now is 9

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?