mccshuka

Strongest Supports And Resistances

mccshuka Uppdaterad   
Draws the best support and resistance lines. How it works:

1) Tries every possible line through lows, highs, opens, closes
2) Finds the total hit counts given the confidence interval as input to the candlesticks
3) Calculates the strength of every line according to hit count, total volumes on hits, and timestamps
4) Eliminates similar lines, confidence interval is set as input
5) Selects the strongest 20(changable as an input) lines and draws them on the graph.

Makes your work way easier!!!

Feel free to adjust the parameters for your own style!

Cheers!!
Versionsinformation:
-Algorithm updates
-Added a time input that you can ask what would be your SR lines if you didnt know the price data after time T. So you can test how well it predicts.
Versionsinformation:
-Parameter Fix
Versionsinformation:
-Max non-broken streak time choice is added as power coef.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?