This helpful analysis tool displays a table of days a stock has gapped, how much it gapped by and what percentage of the gap was covered.
It is meant to be used on the daily timeframe and can help you distinguish if gaps are going to be filled or not. I like to use it mainly on medium + cap stocks
that have gapped overnight or pre-market and see what the tendency is with how it behaves after a major gap.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?