hundredtoamillion

Kviateq - Session Opening Ranges

This indicator plots the opening range for each of the market sessions.
Users can chose the length of the opening range, as well as change the time for each of the sessions.
This script is based on opening range breakout strategies, which entail taking a long/short depending on which way the price breaks out.
To trade it, we wait for the session opening range to print, and then we enter upon a candle close.
It's meant to be used on lower timeframes, ideally one hour or lower.
It can be used by itself, but it works even better in combination with other indicators, like moving averages.

Enjoy
Versionsinformation:
Code cleaning
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?