shawnteoh

MA Emperor insiliconot Strategy

shawnteoh Uppdaterad   
Converted EmperorBTC's EMA crossover indicator for easy backtesting and added ability to:
  • Specify time period for backtesting
  • Specify order quantity
  • Toggle original indicators (default off)

Quoting EmperorBTC:
Entry is to be made when the
1. Cross over gives a P(Positive Sign) and the candle completely closes above the cross-over
2. When the Heikin Ashi turns green and the next green HA candle goes above the previous green HA candle.
3. The price should be at-least above the 0.236 Level from the Swing high.

Kindly note that the strategy only attempts to do check number 1, where it ensures the entry opens above the cross-over.
Versionsinformation:
Updated to Pine Script v4 and implemented more checks before buying/selling:
  • Candle closes above / below the cross
  • Candle closes above 0.236 Fib / below 0.764 Fib from the most recent swing high / swing low
  • Next Heikin Ashi candle is green / red
Versionsinformation:
Updated formula for pivot points
Versionsinformation:
Missed out a line to comment out for alert
Versionsinformation:
  • Simplified backtest range input
  • Alternate background color for signals instead of using floating shapes
  • Remove order quantity input, can be done via TradingView's in-built strategy properties which are much more robust
Versionsinformation:
Left the old floating shapes commented out in case anyone prefers them
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?