UnknownUnicorn3844238

Inflation Rate Histogram

This script is designed to show a histogram of the inflation rate, based on FRED's CPI data. It shows the yearly change in cpiaucsl. As of right now, this script only works correctly on the yearly timeframe (12M). I'm currently looking into a solution to make this script work on all time frames. This script can be useful for comparing growth to inflation , or just if you want to see how inflation was for a certain year. This script really puts the stagflation into perspective.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer