allanster

Growing or Waning Patterns [Alerts]

allanster Wizard Uppdaterad   
Example how to color patterns of 3 bodies growing or waning by percentage with or without trend. Also included option for alert triggers. The yellow triangles on the chart denote where the alert triggers will fire.

• Choose Pattern Of Filter: shows bodies growing or waning or both.

• Sample Lengths Of AvgBar: number of recent bars to use for average size.

• BigBar Is Min% Of AvgBar: the minimum percent of average the big bar must be.

• MedBar Is Max% Of BigBar: the maximum percent of big bar the medium bar can be.

• SmlBar Is Max% Of MedBar: the maximum percent of medium bar the small bar can be.

• Repeat Pattern If n Bars: the number of bars to ignore repeat patterns, 1 allows all.

• Trending: on requires the growing or waning patterns to also be trending.

• GrayBars: colors non pattern bodies gray.


NOTICE: This is an example script and not meant to be used as an actual strategy. By using this script or any portion thereof, you acknowledge that you have read and understood that this is for research purposes only and I am not responsible for any financial losses you may incur by using this script!
Versionsinformation:
Revision 1

Added directional plotshapes and alerts relative to trend, there is no predictive inference implied by these and they are solely for visual conveyance of information. Updated for Pine Script v5.

lux ex tenebris • deuro mea umbra absens • Telegram: t.me/allanster
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?