OlgaObara

Correlation

Graph shows level of correlation between current source and another one and track current value of it. User can select source for comparison, graph period and number of candles for calculation, enter level of significal correlation (+-0.65 by default). Grapf contains 4 plots: Correlation - current level of correlation, Zero line , +Corr_level - minimum level of significant positive correlation, -Corr_level -maximum level of significant negative correlation between 2 sources.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

nice. how to trade this ?
Svara