everget

Linear Regression (All Data)

The tool plots a linear regression line using the entire history of an instrument on chart. There are may be issues on intraday timeframes less then 1h. On daily, weekly and monthly charts it works without problem.

If an instrument has a lot of data points, you may not see the line (this is TV feature):

To fix that you need to scroll your chart to the left and find the starting point of the line:

And then do an auto-scroll to the last bar:
Release Notes:
  • Add fix for intraday resolutions
Release Notes:
  • Fix index
Release Notes:
  • Add license

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?