TheInvestingCloud

MJ Important Candlestick Patterns + Smart Trend

This script detects 6 important candlestick patterns defined by the author and puts chart labels on your chart for your attention. It also includes a smart trend checking algorithm to detect trends.

The six candlestick patterns covered are:
  • Bullish Engulfing
  • Bearish Engulfing
  • Piercing Line
  • Dark Cloud Cover
  • Bullish Harami
  • Bearish Harami

*** Smart feature of this indicator is that it can detect uptrends or downtrends before alerting you regarding the bullish or bearish reversal candlestick pattern. This is achieved by comparing the typical price (high+low+close divided by 3) of today's candle versus three days ago.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?