Blockhead305

Interactive trendline

This is a concept that I have been playing with
to make a manual trend line that has more then just two connecting dots
but that has sequential data connected on every bar between the
beginning an the end point that can then be used to determine a break of trend or
a bounce.

This is added in a few simple steps
1) add the indicator to your chart
2) set the x_1 time bar
3) set the y_1 price
4) set the x_2 time bar
5) set the y_2 price
6) check the table that calculated the run value and enter that value in the settings box in the "Run" input box

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?