ADutchTourist

ADT - DeMarker I & DT Bressert

Dear reader,

After a couple of years studying the works of Thomas DeMark i put two indicators together.
The first is a trendindicator DeMarker I and the second is the Bressert trading cycles.
This will help to start and stop a long or short position.
When red and green cross each other, that will be the signal to start.

Happy trading.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?