egils75

Bitmex BTC Perpetual Premium

egils75 Pro+ Uppdaterad   
This script tracks the premium of the Bitcoin Perpetual futures at Bimex exchange relative to 3 different reference prices.

The difference between this script and already published scripts is that it tracks the premium relative to 3 different reference prices. This tends to produce slightly different results.

This script is also open source, so you can verify the calculations, or use it as a basis for your own script.

The 3 plots uses the following reference prices:

Blue Area:
Bitmex Index price, ticker: BITMEX:XBT

Red line:
Bitmex Perpetual Premium, ticker XBTUSDPI
(This one is not used as reference, but simply plots the ticker*100)

Orange line:
The reference here is a price calculated by the tickers in trading view based on the Bitmex indices with weighing as follows:

Bitstamp:28,81%
Bittrex:5,5%
Coinbase: 38,07%
Gemini: 7,34%
Kraken: 20,28

Please note that Bitmex changes the bases of its indices regularly. Bitmex might also "rule out" on of these exchanges if there is a short term problem.
Release Notes: Fixed a calculation error. The different plots are now on the same scale.
Release Notes: 2 Changes:

Added Tradingview Bitcoin Index as reference price (Default to yellow line)

Bitmex indices updated as of 26.Mars 2021 (Affects the default orange line including its history)
Release Notes: Corrected small error in indices.
Release Notes: Updated with BitMEX Indices as per 25.06.2021:
Binance US: 3,31%
Bitstamp: 12,31%
Coinbase: 47,83%
FTX: 17,51%
Gemini: 5,14%
Kraken: 13,9%
Release Notes: Updated Bitmex indices (Bitmex Price Index)
Release Notes: Updated Bitmex Indices.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?