Investoz

ATR Strategy FOREX for long only with market filter

I did a modification and added a market filter and changed to buy only. It showed a remarkable good result by doing so. It make sense, since upptrends and downtrends behave different and a strategy that includes both buying and selling will do poorly in general.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?