dixitsoham7

Inside Bar Setup

Script Details

- This script plots Inside Bar for given day in selected time-frame (applicable only for Timeframes < Day)
- Basis plotted inside bar , relevant targets are marked on the chart
- Targets can be customised from script settings. Example, if range of mother candle is 10 points, then T1 is 10 * x above/below mother candle and T2 is 10 * y above/below mother candle. This x & y are configured via script settings

How to use this script ?

- This script works well on 10-15 mins timeframe for stocks, 15/30 mins timeframe for nifty index and 30/60 mins time frame for bank nifty index
- If mother candle high is broken, take long trade with SL of mother candle low and if low is broken, take short trade with SL of mother candle high

Remember:
1. Above logic is to be combined with support/resistances i.e. price action. This script is an add-on to price action analysis giving you more conviction.
2. If range of mother candle is very high, it is recommended to avoid the trade.
3. Basis inside bar formed on higher time frame, take trade on basis of lower time frame i.e if inside bar is formed on 60 mins, take trade on the basis of 10-15 mins time frame

Example:
1. As seen in the chart, Nifty is near it's resistance and we are seeing Inside Bar being formed, In such scenario, even if High of Mother Candle is broken, we should be more interested to short as we are near resistance and probability of getting our targets in long side is less.
2. So, if I see breakdown of mother candle i.e. price going below low of mother candle, we will short with SL of high of mother candle.
3. As seen in the chart, both the targets are achieved.

Additional Info:
1. Targets on Long/Short Side can be configured via settings. For indices 1 times/1.5 times the range works well.
2. This script plots targets basis the first inside bar formed in the day for selected time frame.
3. Inside bars formed through out the day are coloured separately but lines are plotted only on the basis of 1st formed inside bar as this strategy works well for the first formed inside bar )
4. Don't forget to check volume in case of breakout/breakdown.

Note:
1. Mother Candle - First Candle of Inside Bar
2. Child Candle - Candle formed inside Mother Candle (Second Candle of Inside Bar )

Happy Trading :)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?