Bcullen175

ATR Mean Reversion Strategy V1

**Long Only Strategy**
When Price drops below the ATR band below it will enter a buy on the next candle open
SL at current price minus ATR* ATR multiplier
TP at Mean EMA or if higher than Mean EMA and current candle low is below previous candle low or if price is above ATR

NB: I would highly recommend a low fee broker (I use ICmarkets raw spread account) due to the fact that this is a decently high frequency trading strategy you will rack up a lot of commission, if you use and exchange like Bybit or Binance the strategy will not be profitable due to the high commissions.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?