tansancrypto

WilliamsVixFix(w/Inverse) 3RCI VolOSC

3020 visningar
159
This script include WilliamsVixFix, InverseWilliamsVixFix, 3RCI and VolumeOSC.
This indicator created of the following URL as an idea.


このインジケーターには WilliamsVixFix, InverseWilliamsVixFix, 3RCI, VolumeOSCが含まれます。
インディケーターのアイディとして以下のURLを参考にしました。
基本的な見方はWilliamsVixFixや3RCIに準拠します。
赤のWilliamsVixFixは愉悦指数、緑のWilliamsVixFixは恐怖指数、オレンジ背景は出来高の増加、水色背景は出来高の減少を表しています。
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

hello how to install RCI to meta?
Svara
Thanks for the indicator. It was very helpful.
Svara