loxx

VHF-Adaptive CCI [Loxx]

VHF-Adaptive CCI is a CCI indicator with adaptive period inputs using vertical horizontal filtering.

What is CCI?
The Commodity Channel Index ( CCI ) measures the current price level relative to an average price level over a given period of time. CCI is relatively high when prices are far above their average. CCI is relatively low when prices are far below their average. Using this method, CCI can be used to identify overbought and oversold levels.

What is VHF Adaptive Cycle?
Vertical Horizontal Filter (VHF) was created by Adam White to identify trending and ranging markets. VHF measures the level of trend activity, similar to ADX DI. Vertical Horizontal Filter does not, itself, generate trading signals, but determines whether signals are taken from trend or momentum indicators. Using this trend information, one is then able to derive an average cycle length.

Included
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?