Greetings Traders! I have decided to release a few scripts as open-source as I'm sure others can benefit from them and perhaps make them better.(Be sure to check my Profile for the other scripts as well: www.tradingview.com/u/DayTradingOil/).
This one is called Projection.

Projection is based off the same Principle as some of my other scripts, such as Trade Manager(www.tradingview.com/...6eZzM-Trade-Manager/) and Price Predictor(www.tradingview.com/...6eZzM-Trade-Manager/). I use a simple concept using line.new() to define some potential Price Projections. From the Settings of the Indicator, you can access a couple different Pre-Set options.

Wide Parabola:

Skinny Parabola:

Straight Triangle:

ZigZag1:

ZigZag2:

I wanted to give a Special Thanks to @Pinecoders for the custom RoundToTick Function from Backtesting/Trading Engine --> (www.tradingview.com/...g-Engine-PineCoders/)

If you like Projection, be sure to Like, Follow, and if you have any questions, don't be afraid to drop a comment below.

Follow on Instagram @DayTradingOil and @OilFutures
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?