Krach

EMA AREA

Highlights area on chart when the price is above the EMA . You can change the EMA value and the color settings.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// =====================================
// EMA AREA
// by KRACH 

 
// ELI5 Description:
// =================
// Highlights area on chart when price is above the ema
// You can change the EMA and Color values
 
// 
// ====================
// *Get Rekt at your own risk*
// Tips BTC: 13CJxLuCKmccDvJDDrxa57NUKy7UEXFogz
// http://advancedtradebot.com
// =====================================
study(title="Moving Average Exponential", shorttitle="Krach - EMA AREA", overlay=true)
len = input(18, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
plot(out, title="EMA", color=blue)
bgcolor(out <close ? silver:na, transp=70)