jamiedubauskas

MACD-V

jamiedubauskas Premium Uppdaterad   
What is it?

The MACD-V indicator is the normal version of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator but normalized for volatility . It is normalized for volatility in order to compare momentum values across time and across tickers which the normal MACD indicator fails to do.

Formula

The formula for the MACD-V is as follows
  • MACD Line = [[EMA(12,close) - EMA (26,close)] / ATR(26)] * 100
  • Signal Line = EMA (9, MACD )
  • Histogram = MACD Line - Signal Line

How to Use

The MACD-V indicator is used to analyze normalized trends. If the MACD line is above 150, it is considered overbought. If the MACD line is below -150, it is considered oversold. Crossovers of the MACD line and the signal line are considered to be points of trend changes as well.

Features
  • Customizable Overbought/Oversold boundaries
  • Customizable colors

Credits

All credit for the idea behind this indicator goes to Alex Spiroglou CMT. His academic paper on the indicator can be found here.
In addition to Alex's idea for the paper, one TradingView user, Mik3Christ3ns3n has created a partial version of it which can be found here.
Release Notes: 12/8/2022 Changes:
  • Extended oversold and overbought boundaries forward to make it look nicer.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?