Shizaru

Rsioma HA TS

Very simple T S that uses:

LONG ENTRY:
RSI crossing over its EMA 9;
Last HA candle is green and closes above EMA 5 (best signals when this candle has ONLY upper long shadow and no lower shadow -> STRONG TREND STARTING)

SHORT ENTRY:
RSI crossing under its EMA 9;
Last HA candle is red and closes under EMA 5 (best signal when this candle has ONLY lower long shadow and no upper shadow -> STRONG TREND STARTING)

When do I exit a trade?
Safe exit: when last HA candle is a doji or it's red (green if short)
Normal exit: when RSI crosses under (over if short) its EMA 9

Better TF: Daily (it can be used also on 1hr and 4hr TF)

Credits to Forex Factory community.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?