zathruswriter

Higher High / Lower Low based on Heikin Ashi

zathruswriter Uppdaterad   
A different approach to finding higher highs and lower lows.

Heikin Ashi candles filter out most of the noise from liquidity sweeps and high volatility and give us a nice, normalized trend indication.

When so many HA Candles follow in the opposite direction to the previous trend, it can be seen as a trend reversal.
In turn, we can use this to detect highest high and lowest low during that previous trend, which might be a more correct representation of a high/low point due to the HA noise filtering.

This way, we won't see so many HH, LH, HL, LL signals while still in a single leg of the internal structure.

This indicator also shows you where an Equal High and Equal Low is present, which can serve as an additional indication of a trend reversal.
Release Notes:
updated with more accurate version of finding highest highs and lowest lows between HA trends

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?