coral1213

[Alert] Multi MA and information (Five line & sma, ema, vwma)

Hi, everyone.

This script consists of five moving average lines.
The five moving average lines can be selected from ema , sma and vwma respectively.

First, you can select the cross criteria for each moving average line.

Second, you can adjust the price, type, and length information for each line printed on the right side of the chart.

Third, you can determine whether you want to plot a cross signal for each moving average line.

Fourth, you can choose elements for the alerts.
ex) An alert can be generated only when the A line breaks B or C or D or E, Along with A, you can also trigger an alert when a B or C line breaks another line.

Fifth, the information text color according to the trend of each moving average line will change.
You can adjust the length of the rising and falling functions as a condition for color change.

I always cheer for you.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?