KivancOzbilgic

MAMA by EHLERS

MESA Adaptive Moving Average aka: Mother of Adaptive Moving Averages:

The MESA Adaptive Moving Average ( MAMA ) adapts to price movement in an
entirely new and unique way. The adapation is based on the rate change of phase as
measured by the Hilbert Transform Discriminator I have previously described.1

The advantage of this method of adaptation is that it features a fast attack average and a
slow decay average so that composite average rapidly ratchets behind price changes
and holds the average value until the next ratchet occurs. The action of MAMA is
shown in Figure 1. Since the average fallback is slow I can build trading systems that
are virtually free of whipsaw trades.


For detailed information of MAMA: (creators' PDF document)

www.mesasoftware.com/papers/MAMA.pdf

Long condition: when MAMA Crosses over FAMA (Following Adaptive Moving Average )

Short condition: when FAMA Crosses over MAMA

(Personally modified LazyBear's version which was originally calculated in degrees instead of radian by applying explanations in the MESA pdf www.mesasoftware.com/papers/MAMA.pdf)


Creator: John EHLERS

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?